Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ 
ΤΗΜΕΝΙΔΩΝ - ΑΡΓΕΑΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΜΥΘΙΚΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ

Ηρακλής
Ύλλος
Κλεοδαίος
Άριστόμαχος
Τήμενος

Κίσσιος

Θέστιος
Μέρωψ
Άριστοδαμίδας
Φείδων
Κάρανος
Κοινός
Τυρίμμας

ΤΗΜΕΝΙΔΕΣ - ΑΡΓΕΑΔΕΣ

Περδίκκας Α' αρχές Ζ" αί.π.Χ.
Αργαίος
Φίλιππος Α'

Αέροπος Α'

Άλκέτας

'Αμύντας
Α' περ. 540-498
'Αλέξανδρος
Α' ο Φιλέλλην περ. 498-454
Περδίκκας Β'
περ. 454-413
'
Αρχέλαος
Α' περ. 413-399
'
Ορέστης
396-393
'
Αμύντας Β' ο Μικρός 393-392
Παυσανίας
393-392
'Αμύντας Γ'
393/2-369/8
'
Αλέξανδρος Β' 370/69-369/8
Πτολεμαίος Άλωρίτης
368-365
Περδίκκας Β'
365 360
Φίλιππος Β'
359-336
'Αλέξανδρος Γ' ο Μέγας 336-323