ΠΥΡΓΟΕΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 
Κάτοψη πυργοειδούς οικοδομήματος μεταξύ της ΝΔ πρόσβασης και των
διπλών χώρων ανατολικά του.


Πυργοειδής κατασκευή από ΒΔ.πριν τη συντήρηση.