Νότια Στοά

Η περιοχή της νότιας στοάς στο επίπεδο της ανοιχτής κεντρικής αυλής έχει καταστραφεί από τη συνεχή καλλιέργεια, έτσι ώστε σε ελάχιστα δωμάτια διατηρήθηκε μέρος του στρώματος καταστροφής. Στον ορίζοντα αυτό η διαμόρφωση των διπλών δωματίων έχει επιβεβαιωθεί μόνο στο ανατολικό μισό, αλλά και στο δυτικό της άκρο, δίπλα από μια πρόσβαση από το χαμηλότερο κατά 4,5 μ. νότιο επίπεδο προς τη νότια και δυτική στοά. 

Η δίοδος αυτή μεταξύ του Αρχείου και μιας πυργοειδούς κατασκευής διαμορφωνόταν με κλίμακα και κεκλιμένο επίπεδο, όπως αυτή της ΒΑ γωνίας. Άλλη μία πρόσβαση βρίσκεται στο κέντρο της, σε συνέχεια της οδού που βρίσκεται ανατολικά της οικίας του Διονύσου.Τέσσερις επιβεβαιωμένοι χτιστοί αποχετευτικοί αγωγοί συγκέντρωναν τα νερά από το κεντρικό και βόρειο μέρος της Αγοράς και τα διοχέτευαν κάτω από τη στοά προς νότο και από εκεί προς τη θάλασσα. Αριθμός διπλών περιμετρικών δωματίων στη ΝΔ περιοχή, που βρίσκονταν σε χαμηλότερο επίπεδο και άνοιγαν στην οδό νότια του συγκροτήματος, διατηρήθηκε σε καλή κατάσταση. Τα ευρήματα των δωματίων υποδηλώνουν τη χρήση τους ως καταστημάτων για την πώληση υγρών και στερεών προϊόντων, παστών ψαριών. Απορρίμματα σε άλλα τμήματα της νότιας στοάς συνηγορούν στην ύπαρξη καταστημάτων πηλοπλαστικής, πώλησης κρεάτων, αλλά και επεξεργασίας μετάλλων.

Η έρευνα κάτω από τα δάπεδα των καταστημάτων της ΝΔ περιοχής με στόχο τη συντήρησή τους έφερε στο φως μεταξύ άλλων ευρημάτων μικρούς θησαυρούς χάλκινων, αργυρών και χρυσών νομισμάτων. Ακόμα βαθύτερα εντοπίστηκε εκτεταμένο νεκροταφείο του ύστερου 5ου και του πρώτου μισού του 4ου αι. π.Χ., που αποτελεί την συνέχεια προς τα νοτιοδυτικά των ταφών που ερευνήθηκαν στα Α και ΝΑ της Αγοράς.

Συντήρηση

Κατά τις περιόδους των ετών 1998 και1999 εκτελέστηκε πρόγραμμα στερέωσης τμήματος της νοτιοδυτικής περιοχής της Αγοράς με στόχο την προστασία του πρωτότυπου αρχαιολογικού υλικού και τη διευκόλυνση της αναγνωσιμότητας των ερειπίων στον μη ειδικό με την κατά το δυνατό περιορισμένη χρήση σύγχρονων υλικών που χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα αναστρεψιμότητάς τους. 

Η περιοχή επέμβασης αποτελείται από πυργοειδή κατασκευή και σειρά διπλών χώρων ανατολικά της, που ανοίγουν στο δρόμο νότια της Αγοράς και απλώνονται στα ανατολικά του Αρχείου και της πρόσβασης προς τη δυτική στοά. Η επιλογή της περιοχής αυτής έγινε γιατί διέτρεχε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης και διάβρωσης από τη χειμαρρώδη διέλευση νερών της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της άμεσης γειτνίασης με τον επισκέψιμο σήμερα χώρο.

Πριν από τη στερέωση οι κλίσεις των τοίχων προς νότο αποκαταστάθηκαν στην αρχική τους θέση, αντικαταστάθηκαν οι διαβρωμένοι γωνιόλιθοι και συμπληρώθηκε μέρος του βόρειου τοίχου ώστε να συγκρατεί τους όγκους των χωμάτων της νότιας στοάς στα βόρεια που βρίσκονται σε ψηλότερο επίπεδο. Έγινε ακόμα περιορισμένη επικάλυψη μερικών τοίχων με ωμόπλινθους, η σύσταση και διαστάσεις των οποίων έχουν σαν βάση τα αρχαία κατάλοιπα. Τα πρωτότυπα τμήματα διαχωρίζονται από τις προσθήκες με φύλλο μολύβδου, ενώ για την καλύτερη στεγανοποίηση της περιοχής τοποθετήθηκε βόρεια του ισχυρού βόρειου τοίχου ρείθρο απορροής. Τέλος τοποθετήθηκαν δάπεδα από διαδοχικά στρώματα άμμου λατομείου, σκύρα και άμμο λατομείου και τέλος επίστρωση ισόποσου μίγματος άμμου λατομείου και πηλοχώματος.