Δυτική Στοά

Στο βόρειο τμήμα της δυτικής στοάς ήταν εγκατεστημένα τα αρωματοπωλεία, νοτιότερα είχαμε καταστήματα πώλησης εισαγμένων κυρίως, αλλά όχι μόνον, προϊόντων. Μεγάλες είναι οι ποσότητες των ερυθροβαφών αγγείων Sigillata  τόσο ανατολικής όσο και δυτικής. Εδώ πωλούνταν διάφορα είδη αγγείων, ανάμεσα στα οποία συμπεραλαμβάνονται πολλά λυχνάρια

Σε τμήμα της δυτικής στοάς γίνονταν και αγοραπωλησίες σιτηρών. Ίσως και αλεύρων. Μεγάλες ποσότητες σιτηρών βρέθηκαν μέσα σε ξαναχρησιμοποιημένους αμφορείς. Η ποικιλία του καλλιεργημένου αυτού μαλακού σταριού ανήκει στην κατηγορία του tricocum aestivum (bulgarae). Ποσότητες καμμένων σιτηρών και αλεύρων, έτσι ώστε η περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως αλφιτώπολις στοά.

Στο νότιο τμήμα της δυτικής στοάς γινόταν επεξεργασία μιας κατηγορίας μετάλλων . Ανάμεσα στα προϊόντα του στρώματος καταστροφής των καταστημάτων  βρέθηκαν πολλά στενόμακρα αντικείμενα . Είναι σωληνωτοί λιθάργυροι, όπως λέγανε οι αρχαίοι, που δημιουργήθηκαν κατά τις συνεχείς εμβαπτίσεις σιδερένιας ράβδου μέσα στον λιωμένο αργυρούχο μόλυβδο για να επιτευχθεί ο χωρισμός του μολύβδου από τον άργυρο. Τα σωληνωτά αυτά αντικείμενα, οι λιθάργυροι, χρησιμοποιούνταν συχνά και ως εμπορεύσιμα είδη για την παραγωγή μολύβδου με απλή θέρμανσή τους. Δεν είναι ίσως τυχαίο το γεγονός της ανεύρεσης μολύβδινων αντικειμένων στους ίδιους χώρους . Ευρήματα σκωρίας σιδήρου, μολύβδου αλλά και χαλκού σε άλλα τμήματα της αγοράς, μαρτυρούν την επεξεργασία των προϊόντων αυτών, ιδιαίτερα στη νότια και δυτική πτέρυγά της.