ΑΜΦΟΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ομάδα αμφορέων της από τη Μικρά Ασία και την Ιταλική Χερσόννησο.
Εδώ σε δεύτερη χρήση για την αποθήκευση σιτηρών, πιθανώς και αλεύρων