Χάλκινα νομίσματα του Κασσάνδρου: εμπρ. με κεφαλή Ηρακλή πρίν το 306 π.Χ., οπισθ. μετά το 306 π.Χ. με μορφή ιππέα.

ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ (316-297 π.Χ.)

Ο Κάσσανδρος βασισμένος στην εκτίμηση των Μακεδόνων στον πατέρα του Ααντίπατρο ανέδειξε τον εαυτό του διάδοχό του, Στρατηγό της Ευρώπης. Για να εδραιωθεί στη θέση του φρόντισε να χαθεί η γενια του Αλεξάνδρου και τελικά κηρύχτηκε βασιλέας της Μακεδονίας.
Διακυβέρνησε τη χώρα περίπου μια εικοσαετία, στη διάρκεια της οποίας απέδειξε δραστηριότητα, σύνεση, διορατητικότητα και προνοητικότητα. Ενδιαφέρθηκε για μεγάλα έργα υποδομής, εκσυγχρονισμό των πόλεων και ανάπτυξη των πνευματικών δυνάμεων του τόπου. Είχε στενές σχέσεις με φιλοσόφους, ιστορικούς, ρήτορες. Ο ίδιος εθεωρείτο "φιλόμηρος"

      Μετά δε Αξιόν Εχέδωρος εν σταδίοις είκοσιν. είτα Θεσσαλονίκεια Κασσάνδρου κτίσμα εν άλλοις τετταράκοντα και η Εγνατία οδός. Επωνόμασε δε την πόλν από της εαυτού γυναικός Θεσσαλονίκης, Φιλίππου δε του Αμύντου θυγατρός, καθελών τα εν τη Κρουσίδι πολίσματα και τα εν τω Θερμαίω κόλπω περί έξ και εικοσι και συνοικίσας εις εν. η δε μητρόπολις της νυν Μακεδονίας εστι.Των δε συνοικισθεισών ην Απολλωνία και Χαλάστρα και Θέρμα και Γαρησκός και Αίνεια και Κισσός.

Στράβωνος, Γεωγραφικά 7a.1.21.5 - 17