ΚΑΤΟΨΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ

1. Αρχείο
2. Δημόσιο Κτίριο
3. Εργαστήρια
5. Νότια Πρόσβαση
6. Εργαστήρια κεραμεικής
7. Εργαστήρια κοροπλαστικής
8. Ανατολική πρόσβαση και λεωφόρος 15 μ.
9. Β. μέρος ανατολικής στοάς
10. ΒΑ πρόσβαση με κλίμακα εν παραστάσι
11. Αίθουσα πολιταρχών
12. ΒΔ πρόσβαση
13. Εργαστήρια αρωματικών υλών
14. Δυτική πρόσβαση και λεωφόρος
15-17. Καταστήματα εισαγμένων προϊόντων 
18. ΝΔ πρόσβαση
19. Στοές περιμετρικά της κεντρικής αυλής
20. Αβέβαιης μορφής ή προορισμού χώροι
21. Οδοί και λεωφόροι γύρω από την Αγορά
22. Ιερό Μητέρας Θεών και Αφροδίτης