Γενική Αρχιτεκτονική Μορφή

Οι δοκιμαστικές τομές κατά μήκος της οδού από το Μουσείο προς την κωμόπολη της 
Πέλλας την άνοιξη του 1980 έφεραν στο φως τμήματα εργαστηριακών χώρων κατασκευής και πώλησης κεραμικών προϊόντων και σε βαθύτερα στρώματα μέρος υστεροκλασικού νεκροταφείου. Η συνέχιση της ανασκαφής τα επόμενα έτη απέδειξε πως τα τμήματα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτατο στωικό συγκρότημα  στα βόρεια των πολυτελών οικοδομημάτων των παλιότερων ανασκαφών
.

     Η Αρχιτεκτονική μορφή χρησιμοποιεί την διάταξη της ελληνιστικής κατοικίας σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα. Το σύνολο των χώρων αναπτύσσονται γύρω από ένα ανοιχτό χώρο, κεντρική πλατεία, διαστάσεων 200.15 μ. από Α. προς Δ. και 181.76 μ. από Ν προς Β. Το κτιριακό σύνολο μαζί με τους χώρους των στοών πίσω του φτάνει τα 261.70 μ. από Α. προς Δ. και 238 μ. από Β. προς Ν. Πρόκειται δηλαδή για ένα συγκρότημα που απλώνεται σε πλάτος πέντε συνολικά αρχαίων οικοδομικών τετραγώνων και σε μήκος δύο. Η Αγορά έτσι καταλαμβάνει μια έκταση δέκα οικοδομικών τετραγώνων της αρχαίας πόλης και εντάσσεται αρμονικά μέσα στον οικοδομικό κάνναβο της αρχαίας πόλης. Επίσης, πέντε μικρά οικοδομικά τετράγωνα, διαστάσεων 25 μ. επί 45 μ. περίπου στα νοτιά της, έχουν αποκοπεί από το μήκος των νότιων τετραγώνων της Αγοράς.  Έτσι εντάσσονται στο συγκρότημα της. Πιθανότατα  τα οικοδομήματα αυτά προορίζονταν για την εξυπηρέτηση των ευρύτερων αναγκών του συγκροτήματός της.  

     Οι στοές  που περιβάλλουν την κεντρική πλατεία, βάθους 6 μ., όπως και αλλού, έχουν στο πίσω μέρος σειρά από ορθογώνιους χώρους, που φτάνουν ως τους τέσσερις. Οι δύο από αυτούς άνοιγαν μέσω των στοών προς την κεντρική πλατεία, ενώ τα άλλα δύο συνεχόμενα και αυτά δωμάτια ήταν σε συνέχεια των λεωφόρων και των οδών που περιέβαλλαν το συγκρότημα χωρίς να επικοινωνούν με τα προηγούμενα. Τα διπλά αυτά εξωτερικά δωμάτια βρίσκονταν σε χαμηλότερο ή ψηλότερο επίπεδο, ανάλογα πάντα με τη στάθμη των περιμετρικών οδικών αρτηριών στις οποίες και αυλίζονταν. 

     Τα υλικά δομής του συγκροτήματος είναι  κοινά για όλα τα κτίρια της Πέλλας. Πάνω σε ένα λιθολόγημα υψώνονται οι πλινθόκτιστοι τοίχοι από επιχρισμένα τετράγωνα πλιθιά, πλευράς 0.50 μ. και πάχους 0.10 μ. ή 0.07 μ. περίπου. Η ανωδομή του νότιου μισού της Αγοράς, νότια της λεωφόρου στηριζόταν από δωρική κιονοστοιχία, ενώ στο βόρειο μισό τη θέση των κιόνων είχαν πεσσοί, με μεταξόνιο διάστημα 3,63 μ.. Η ανωδομή ήταν ξύλινη. Κλίμακες οδηγούσαν στον πάνω όροφο της βόρειας στοάς που ήταν διώροφη.   Το σύνολο της κεράμωσης ήταν λακωνικού τύπου με πολλές ενσφράγιστες κεραμίδες, στις οποίες κυριαρχούν τα σφραγίσματα ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ και ΠΕΛΛΗΣ, αλλά δε λείπουν και πολλά ονόματα και μονογράμματα.