Πηγάδια Αγοράς

    Στους χώρους της ανατολικής, της νότιας, αλλά και της δυτικής στοάς της Αγοράς της Πέλλας ερευνήθηκε μία σειρά από πηγάδια, πολλά από τα οποία επιχώθηκαν σε διαφορετικές περιόδους με άχρηστα προϊόντα διαφόρων ειδών, μεταξύ των οποίων και αντικείμενα από εργαστήρια κεραμικής και πηλοπλαστικής.
     Πάρα πολλά από τα προϊόντα κεραμικής και κοροπλαστικής φέρουν εμφανείς ρωγμές,  μικρά ή μεγαλύτερα σπασίματα ή παραμορφώσεις που έγιναν στο ψήσιμο.  Αποτελούν έτσι αδιάψευστα έργα των εργαστηρίων της Πέλλας.
    Τα αγγεία των πηγαδιών έχουν μεγάλη ποικιλία σχημάτων και είναι υψηλής ποιότητας.  Στα σχήματα κυριαρχούν αμφορείς,  οινοχόες,  όλπες,  κάνθαροι,  ασκοί,  πυξίδες,  πινάκια, λυχνάρια και σκυφίδια.  Τα κοσμήματά τους είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά.  Αποδίδονται σε μία κοινή σ' όλο τον ελληνικό κόσμο διακοσμητική γλώσσα της ελληνιστικής εποχής, το ρυθμό της δυτικής κλιτύος
    Στους πυθμένες πολλών πηγαδιών λόγω της αυνεχούς παρουσίας του υγρού στοιχείου διατηρήθηκαν αρκετά οργανικά στοιχεία, όπως ξύλα και κατάλοιπα τροφών