Ανασκαφή

Η άσκηση στην ανασκαφική μεθοδολογία των φοιτητικών ομάδων πέρα από τη θεωρητική διδασκαλία επιτυγχάνεται με τη διάνοιξη μικρών ανασκαφικών τομών, τις οποίες διενεργούν τα μέλη τους.

Οι ομάδες ασκούνται στη χρήση εργαλείων, εφαρμογή των ανασκαφικών μεθόδων, επίλυση προβλημάτων πεδίου, αναγνώριση, κατάταξη και καταγραφή του υλικού στο χώρο της ανασκαφής.

Τα μέλη της ανασκαφικής ομάδας καταθέτουν σχέδιο ενεργειών και συντάσσουν πρόχειρο και τελικό ημερολόγιο ανασκαφής.