ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

 

Μεγάλοι καλυμμένοι με πλάκες υπόγειοι αποχετευτικοί αγωγοί συγκέντρωναν τα όμβρινα ύδατα της Αγοράς και τα μετέφεραν προς νότο. Ενταγμένοι στο πολεοδομικό σύστημα αποτελούσαν μκρό μόνο μέρος του εκτεταμένου σχεδιασμού και υπάγονταν στα σημαντικά έργα υποδομής της πόλης  .