Ανατολική Στοά

     Η αρχιτεκτονική δομή της πτέρυγας στο ύψος της κεντρικής αυλής διατηρήθηκε σε καλή κατάσταση. Η μορφή της γίνεται καλύτερα αντιληπτή σε κάθε εποπτεία της από ψηλά.  Ο χαρακτήρας των διπλών δωματίων της νότιας περιοχής της ανατολικής στοάς, νότια της λεωφόρου, καθορίζεται με σχετική ακρίβεια από τα ευρήματα του στρώματος καταστροφής και των αποριμμάτων τόσο έξω από τη στοά όσο και μέσα στα πηγάδια, που υπήρχαν στους χώρους.

Στο στρώμα καταστροφής των δωματίων αποκαλύφθηκαν σειρές από αγγεία, μήτρες για την κατασκευή ανάγλυφων αγγείων, σκύφοι, λυχνάρια, πινάκια, χύτρες και πολλά άλλα αγγεία καθημερινής χρήσης. Ο μεγάλος αριθμός τους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο ως εμπορεύσιμα είδη καταστημάτων

Βορειότερα πάνω στα δάπεδα των κατεστραμμένων χώρων βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ειδωλίων και μητρών για την κατασκευή ειδωλίων. Στις γωνίες μάλιστα πολλών χώρων αποκαλύφθηκαν ποσότητες επεξεργασμένου πηλού, με τον οποίο κατασκευάζονταν τα ειδώλια ή αποτελούσε εμπορεύσιμο είδος. Ανάμεσα στα ευρήματα του στρώματος καταστροφής περιλαμβάνονται σκυφίδια και άλλα αντικείμενα μέσα στα οποία είχαν τοποθετηθεί γαιώδη χρώματα για την επίθεση των χρωμάτων στα ειδώλια