Ημικυκλική κατασκευή
πιθανώς λατρευτικού χαρακτήρα