ΜΟΡΦΗ ΑΓΟΡΑΣ

Β. ΣΤΟΑ

Α. ΣΤΟΑ

Ν.ΣΤΟΑ 

Δ. ΣΤΟΑ

ΑΡΧΕΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΑΡΧΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ

ΠΗΓΑΔΙΑ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ