Καταγραφή

Τα μέλη της ομάδας ασκούνται σε μεθόδους καταγραφών των αρχαιολογικών ευρημάτων τόσο σε βιβλία καταγραφών όσο και σε βλάσεις δεδομένων. 

Τα μέλη της ομάδας εκπαιδεύονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Επιλεγμένα μέλη διδάσκονται βασικές αρχές αρχαιολογικής φωτογράφησης.