ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΑΡΧΩΝ


Παλάμη μαρμάρινου υπερφυσικού αγάλματος


Τμήμα κεφαλής ερμαϊκής στήλης Ηρακλή.
Διακρίνονται τα δεμένα με ταινία μαλλιά και μέρος του δεξιού αυτιού της μορφής