Η Έδρα Πολιταρχών

Στο κέντρο της στοάς , κάτω από το Ιερό της Μητέρας των Θεών και της Αφροδίτης, αποκαλύφτηκε ένα αρχιτεκτονικό σύνολο μέσα στη στοά με κίονες εν παραστάσι, Τη ΒΑ περιοχή του συνόλου αυτού καταλαμβάνουν τα θεμέλια στενόμακρου βάθρου.

Γύρω του βρέθηκαν πολλά θραύσματα μαρμάρινων αγαλμάτων διαφορετικών μεγεθών, όπως τμήματα μεγάλης ερμαϊκής στήλης με τη μορφή του Ηρακλή, καθώς και κομμάτια από υπερφυσικό άγαλμα ή αγάλματα, περίπου τέσσερις φορές το φυσικό μέγεθος. 

Στη γύρω περιοχή βρέθηκαν θραύσματα διαφόρων επιγραφών. Μεταξύ τους, tabula ansata με τα ονόματα έξι προφανώς αρχόντων, ίσως πολιταρχών. Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται από πήλινα σφραγίσματα σε έγγραφα παπύρων από τον ίδιο χώρο με την επιγραφή Πέλλης/ Πολιταρχών και τά ανάγλυφα εμβλήματα: ρόπαλο και άστρο.