ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ [ΚΕΡΑΜΟΣ]