ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΑ ΔΙΟΔΟΥ