ρό τετράδραχμο με τη μορφή του Περσέα.

ΠΕΡΣΕΥΣ  (179-168 π.Χ.)

     Παρά την προσπάθεια του τελευταίου βασιλιά της Μακεδονίας να αποφύγει την σύγκρουση με τη Ρώμη, τελικά δεν τα κατάφερε. Οι δυνάμεις του ηττήθηκαν από τον δοκιμασμέενο στρατηγό Λ. Αιμίλιο Παύλο στην Πύδνα και ο βασιλιάς συνελήφθη στο ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη.

Ήν μεν γαρ ημέρα τετάρτη νενικημένωι Περσεί περί Πύδναν,,εν δε τηι Ρώμηι του δήμου θεωρούντος ιππικούς αγώνας, εξαίφνης ενέπεσε λόγος εις το πρώτον του θεάτρου μέρος, ως Αιμίλιος μεγάληι μάχηι νενικηκός Περσέα καταστέφοιτο σύμπασαν Μακεδονίαν. Εκ δε τούτου ταχύ της φήμης αναχεομένης εις το πλήθος, εξέλαμψε χαρά μετά κρότου και βοής.

Πλουτάρχου, Αιμίλιος Παύλος 24.4.3-25.1.1.