Αργυρό νόμισμα Περδίκκα Β΄. Κεφαλή Ηρακλή και κράνος

ΠΕΡΔΙΚΑΣ Β' (435-413 π.Χ.)

     Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου Α' ακολούθησε περίοδος διενέξεων μεταξύ των γιων του ως το 435 π.Χ., οπότε επικράτησε ο Πέρδικας Β'. Αναμείχθηκε στον πόλεμο μεταξύ των δυο μεγάλων δυνάμεων, των Αθηναίων και των Λακεδαιμονίων, ως σύμμαχος άλλοτε των μεν και άλλοτε των δε. Η πολιτική του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου μακεδονικών πόλεων και τη μείωση της μακεδόνικης κυριαρχίας στην ΆνωΜακεδονία.

     Ταύτα δε περί τους Ποτειδεάτας οι Αθηναίοι προπαρασκευάζοντο ευθύς μετά την εν Κέρκυρα ναυμαχίαν οϊ τε γαρ Κορίνθιοι φανερώς ήδη διάφοροι ήσαν, Περδίκκας τε ο Αλεξάνδρου Μακεδόνων βασιλεύς έπεπολέμωτο ξύμμαχος πρότερον και φίλος ων.

θουκυδίδου Ιστορίαι, Ι, 57.