ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Στα βαθύτερα στρώματα των πηγαδιών της Αγοράς, διατηρήθηκε ο υδροφόρος ορίζοντας, έτσι ώστε η συνεχής παρουσία του νερού, διέσωσε πολλές οργανικές ουσίες αλλά και αρκετά από τα ευρήματα που έπεσαν σ΄αυτό.

Ανάμεσα στα αντικείμενα του πυθμένα ενός πηγαδιού συγκαταλέγεται το χάλκινο αγγείο άντλησης νερού, ένας χάλκινος κάδος, που έπεσε όταν έσπασε η χάλκινη αλυσίδα αξάτρησής του. Στο σώμα του αγγείου εμφανείς είναι οι  επανειλημμένες επιδιορθώσεις του.

     Σε μια άλλη περίπτωση στον πυθμένα πετάχτηκε ομάδα χάλκινων αντικειμένων, ανάμεσα στα οποία δύο χάλινες οινοχόες με χυτή λαβή και σφυρήλατο σώμα, ένα σουρωτήρι (ηθμός) με λαβές σε μορφή πάπιας , σκύφοι, χάλκινο κιβωτίδιο.

  
Χάλκινος κάδος άντλησης νερού                 Χάλκινη οινοχόη με χυτή λαβή


Κατάλοιπα ξύλων

Αρκετά είναι τα κομμάτια ξύλου, πελεκούδια, εξαρτήματα επίπλων και τμήματα από ξύλινα αγγεία. 
Ανάμεσα στα ευρήματα του πυθμένα περισυνελλέγησαν πολλά υπολείματα από τροφές, όπως αποξυλωμένοι πυρήνες ελιάς, κελύφη από αμύγδαλα, καρύδια, ξυλώδη περικάρπια από λεπτοκάρυα (φουντούκια), δερματώδη περιβλήματα από κάστανα, σπέρματα από σταφύλια (γίγαρτα), σπόροι διαφόρων ειδών. Ακόμα και μια ξύλινη χτένα καθώς και κομμάτια από σφουγγάρια.


  Σπόροι διαφόρων ειδών                  Αποξυλωμένοι πυρήνες ελιάς          Κελύφη από καρύδια
    
            Κελύφη από αμύγδαλα                            Περικάρπια από λεπτοκάρυα (φουντούκια)