Ιερό Μητέρας Θεών και Αφροδίτης
Οίκος Μητέρας Θεών