Αρχαιολογικός χώρος Πέλλας ΥΠΠΟ
http://www.culture.gr/maps/macedon/pella/pella.html

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ
http://rotonda.hist.auth.gr/Archaeology/Excavations/Pella/Pella4.htm