Περιοχή καναλιού με τη λεωφόρο στεγασμένη, το Ιερό Δάρρωνος αριστερά, το κυκλικό κτίσμα κάτω δεξιά, και το εστιατόριο (;) στο βάθος.