ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο μυθικός πρόγονος του βασιλικού οίκου των Μακεδόνων απεικονίστηκε πάρα πολλές φορές σε νομίσματα που εκδόθηκαν από τους βασιλείς της Μακεδονίας από τον 5ο π.Χ. αι. ως το τέλος της βασιλείας.

 

      

Αργυροί στατήρες Αμύντα Γ΄ (393/2-369/8) και Περδίκκα Γ΄ (368-360) 

    

Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄ (336-323) - χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου (316-306)

  
Κεφαλή ειδωλίου στον τύπο του Ηρακλή επιτραπέζιου του Λυσίππου