ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

Έχουν περατωθεί οι παρακάτω μεταπτυχιακές εργασίες:


     1. Νικ. Παππά, «Ελληνιστική κεραμική από την Αγορά της Πέλλας και
                                την περιοχή της στο Μουσείο Εκμαγείων του ΑΠΘ.».

2. Νεκτ. Πουλακάκη, «Κοροπλαστική από την Πέλλα. Το παράδειγμα 
                                 του πηγαδιού 3» 

3. Πην. Κοντοπούλου, «Ένα εργαστήριο κοροπλαστικής στην αγορά 
                                  της Πέλλας»