Βασικοί στόχοι αρχαιολογικής έρευνας

Η αρχαιολογική έρευνα που διεξάγεται στην Αγορά της Πέλλας από την άνοιξη του 1980 έχει τρεις βασικούς άξονες:

1. Εκπαίδευση των φοιτητών σε μεθόδους διαχείρισης ανασκαφικού υλικού και ανασκαφικών μεθόδων.

2. Προετοιμασία του υλικού για την τελική του δημοσίευση.

3. Προώθηση νέων μελετών και διεύρυνση των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης της Αγοράς για την απόδοσή της στο ευρύτερο κοινό.