Ιστορικό Έρευνας στην Πέλλα

Περιηγητές του 18ου και 19ου αι. περιέγραψαν τα ερείπια της Πέλλας και τα συνέδεσαν με τις γραπτές πηγές. 

Οι πρώτες ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, το 1912-13, αλλά εκτενέστερες ακολούθησαν μεταξύ των ετών1957 και 1963 και από το 1976 κ.ε.

Στην Αγορά
Η  ανασκαφική δραστηριότητα στο συγκρότημα της Αγοράς άρχισε την άνοιξη του 1980 με την ευκαιρία της διάνοιξης αποχετευτικού αγωγού κατά μήκος της πρόσβασης από το Μουσείο προς την κωμόπολη με παράλληλη διαπλάτυνση της οδού.

Αποκαλύφτηκαν τότε τμήματα χώρων με αποθηκευμένα κεραμικά προϊόντα και είδη πηλοπλαστικής. Αποδείχτηκε στη συνέχεια πως μέρος των ευρημάτων ανήκε σε Καταστήματα - Εργαστήρια της ανατολικής στοάς της Αγοράς, ενώ κάτω από τα καταστήματά της, αλλά και στα ανατολικά και νοτιανατολικά της απλωνόταν παλιότερο Νεκροταφείο.

Παράλληλα, κάτω από την ανατολική πτέρυγα, ανατολικά και νοτιανατολικά της, εντοπίστηκε νεκροταφείο του τέλους του 5ου και του πρώτου μισού του 4ου αι. π.Χ.