Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγοράς


Από τους βασικούς άξονας του αρχαιολογικού προγράμματος που διενεργείται στην Αγορά της Πέλλας είναι η εκπαίδευση ομάδων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών  σε 
σε μεθόδους διαχείρισης ανασκαφικού υλικού και ανασκαφικών μεθόδων. 

 

Ομάδα φοιτητών 2005