Χρονικά -Σύντομες παρουσιάσεις

Μ.Σιγανίδου, «Ανασκαφές Πέλλας», ΠΑΕ 1981, Α΄ (Εν Αθήναις,
                    1983), 42-54 (Αγορά: 44-45)  
Μ.Σιγανίδου, «Ανασκαφή στην Πέλλα», ΠΑΕ 1982 (Εν Αθήναις,   
                    1984), 57-62 (Αγορά: 57-61)  
Μ.Σιγανίδου, «Ανασκαφές Πέλλας», ΠΑΕ 1983 (Εν Αθήναις,
                    1986), 58-68 (Αγορά: 58-61)  
Μ.Σιγανίδου, «Ανασκαφές Πέλλας», ΠΑΕ 1984 (Εν Αθήναις,
                     1984), 75-94 (Αγορά: 89-92, πιν.86β, 87)  
Μ.Σιγανίδου, «Πέλλα. Πορίσματα ανασκαφών τριετίας
                    1981-1983», Αρχαία Μακεδονία
IV, Ανακοινώσεις
                    κατά τοΤέταρτο
Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη
                    21-25 Σεπτεμβρίου 1983,Θεσσαλονίκη 1986, 553-558
                    (Αγορά: 554-555)

Έργον 1981, 20-21
Έργον 1982, 20-21
Έργον 1983, 36
Έργον 1984, 39
Έργον 1985, 29-30
Έργον 1986, 76-77

BCH 105 (1981) κε. 
AJA 88, 1984, κ.α.
AR 1980-81 κε. ,

Ακαμάτης, Ι. Μ., ΑΕΜΘ 2 (1988) κε.
Ακαμάτης, Ι.Μ.-  Σααγιάχ, Ζ. Αλ «Αγορά Πέλλας 1998: Εργασίες
               
στερέωσης», ΑΕΜΘ 12 (1998), 327-336

 Ακαμάτης, Ι.Μ., Εγνατία 2  (1990) 423-434
                                        4 (1993-1994) 231-247
                                        5 (1995- 2000) 257-281.

Ακαμάτης, Ι.Μ., "Διοικητικό και εμπορικό κέντρο μιας
                    κοσμοκρατορίας. Αρχαία Αγορά Πέλλας"
                    Πανεπιστημιούπολη, ΑΠΘ 7, Οκτώβριος 2000,
                    26 - 28.