ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΤΗΛΗ ΞΑΝΘΟΥ

    Στήλη του Ξάνθου γιου του Δημητρίου και της Αμαδίκης.
Το παλιότερο γλυπτό μνημείο από τις ανασκαφές της Πέλλας σημάδευε τον παιδικό τάφο του νεκρού και απεικόνιζε τον νεκρό με τους καθηεμρινούς του συντρόφους: το παιριστέρι, το σκυλί και ένα τροχό. Η κατάληξη του ονόματος της μάνας Αμαδίκας, στη δωρική της μορφή, συμπληρώνει άλλα μνημεία της πόλης και επιβεβαιώνει τη χρήση της δωρικής διαλέκτου από τους κατοίκους της περιοχής.