Νεκροταφείο περιοχής Αγοράς 

     Στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της Αγοράς, με αφορμή τη διαπλάτυνση της οδού προς την Πέλλα, έχει ανασκαφεί ένα τμήμα νεκροταφείου με τις πρωιμότερες ως σήμερα γνωστές ταφές στην αρχαία Πέλλα. Η ύπαρξή του έχει επιβεβαιωθεί και κάτω από την ανατολική πτέρυγα της Αγοράς, αλλά πρόσφατα και κάτω από τη νότια στοά. 

     Στο νεκροταφείο αυτό έχουν ερευνηθεί μερικές εκατοντάδες τάφοι. Οι περισσότεροι ανήκουν σε ταφές, λίγοι έχουν ενταφιαστεί σε μεγάλα αγγεία (εγχυτρισμοί) και μερικές είναι καύσεις. Οι ενταφιασμοί συνήθως σχηματίζουν ορθογώνια λαξεύματα στο μαλακό φυσικό βράχο της περιοχής, με γενική κατεύθυνση από ανατολικά προς τα δυτικά. Μερικές ταφές οριοθετούνται με μικρούς λίθους στο μαλακό χώμα, ενώ σπάνια τα τοιχώματα των τάφων διαμορφώνονται με πηλόχωμα ή χρησιμοποιούνται πήλινοι σαρκοφάγοι. Το μέγεθος τους ποικίλλει. Οι μεγαλύτεροι, διαστάσεων ως και 7 μ., φέρουν συνήθως στη μια μεριά ανισοϋψείς κλίμακες καθόδου. Οι περισσότεροι, γύρω από το χείλος τους, έχουν διαμορφωμένο αναβαθμό για την τοποθέτηση καλυπτήριων σανίδων. Μερικοί διατηρούν στη μια τους πλευρά και μικρό ορθογώνιο λάξευμα για το στήσιμο επιτύμβιου σήματος, ένας μικρός αριθμός από τους οποίους βρέθηκε κυρίως στη νότια πτέρυγα.  

     Οι νεκροί τοποθετούνται συνήθως με το κεφάλι προς ανατολάς και με εκταμένα τα σκέλη. Τα κτερίσματα είναι περιορισμένα. Σ' αυτά συχνά περιλαμβάνονται αρυβαλλοειδή ληκύθια, σκύφοι, ειδώλια και λιγοστά κοσμήματα. Πλούσια κτερισμένες ήταν μόνο μερικές παιδικές ταφές, κατεξοχήν κοριτσιών. Στα κτερίσματα υπερτερούν τα αγγεία και ακολουθούν τα ειδώλια. Τα αγγεία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εισαγμένα από την Αθήνα. 

     Οι νεκροί θάπτονταν ντυμένοι. Αυτό δηλώνουν οι χάλκινες, σιδερένιες και σπανιότερα ασημένιες πόρπες που βρέθηκαν στους ώμους τους και κατά μήκος του άνω βραχίονα τους. Σε δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε στο κρανίο του νεκρού στεφάνι από λεπτότατα φύλλα χρυσού. Τα κοσμήματα ήταν τοποθετημένα στα μέλη των νεκρών, όπως στην καθημερινή ζωή. Κοντά στα χέρια τοποθετούνται και μερικά γεωργικά εργαλεία καθώς και αθλητικά σύνεργα με τα οποία θάφτηκαν αρκετές ανδρικές μορφές. Ανάμεσα στα ευρήματα του νεκροταφείου αυτού ξεχωριστή είναι η θέση μιας επιτύμβιας στήλης, μιας ερυθρόμορφης υδρίας και ενός μολύβδινου αντικειμένου με μαγικό κείμενο (καταδέσμου)

     Οι ταφές του νεκροταφείου της Αγοράς χρονολογούνται από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αϊ. π.Χ. ως το τρίτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Η έρευνα του νεκροταφείου αυτού είναι σημαντική, όχι μόνο γιατί θα διαφωτίσει τα ταφικά ήθη και έθιμα στις πρωιμότερες φάσεις της πόλης, αλλά γιατί θα βοηθήσει και στη μελέτη της πολεοδομικής εξέλιξης της Πέλλας, αφού η χρησιμοποίηση του σταμάτησε, για να επεκταθεί η πόλη πάνω και πέρα από τους τάφους του. Χρονικά το νεκροταφείο της Αγοράς προηγείται του Ανατολικού νεκροταφείου με το οποίο έχει πολλά κοινά στοιχεία. Είναι βέβαιο πάντως πως το νεκροταφείο της περιοχής της Αγοράς είχε σταματήσει να χρησιμοποιείται στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. και μέρος του καταστράφηκε από την θεμελίωση του συγκροτήματος της αγοράς στην περιοχή του περί το τέλος του 4ου αι. π.Χ.