ΚΑΤΑΔΕΣΜΟΣ
με το εκτενέστερο διαλεκτικό κείμενο από τη Μακεδονία

Μολύβδινο έλασμα με εγχάρακτη επιγραφή σε εννέα (9) στίχους. Ανήκει στην κατηγορία των καταδέσμων, των αρχαίων ελληνικών επιγραφών σε μολύβδινα ελάσματα με μαγικό περιεχόμενο, που αποσκοπούσαν στο να βλάψουν ή να αποτρέψουν ένα κακό:
     Το κείμενοου είναι διαλεκτικό. Ανήκει στη μαλθακότερα και ευκολότερα δωρική διάλεκτο {νέα δωρίς διάλεκτος), που σε συνδυασμό και με άλλα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα από το χώρο της Μακεδονίας χρησιμοποιείτο από στρώματα του ντόπιου πληθυσμού πρίν από τη γενικευμένη χρήση της κοινής ελληνικής, που άρχισε στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ.
     Βρέθηκε τυλιγμένος στο δεξί χέρι νεκρής μορφής σε τάφο της περιοχής της Αγοράς. Πρώτο μισό 4ου αϊ. π.Χ.


Σχέδιο του κατάγραφου μολύβδινου ελάσματος με μαγικό περιεχόμενο και μεταγραφή του.


 

Σε νεοελληνική απόδοση:
«Της Θετίμας και του Διονυσοφώντα τον επίσημο γάμο τον δένω με μάγια γραμμένα και όλων των άλλων γυναικών τον γάμο, όσες είναι χήρες ή παρθένοι, ιδιαίτερα όμως της θετίμας. Και αποθέτω τα μάγια στον Μάκρωνα και στους δαίμονες. Και αν ποτέ εγώ ξεθάψω και ξετυλίξω και διαβάσω τούτα τα λόγια, τότε να παντρευτεί ο Διονυσοφών και όχι πριν. Γιατί δε θέλω να πάρει άλλη γυναίκα από εμένα, αλλά εγώ να γεράσω μαζί με τον Διονυσοφώντα και καμιά άλλη. Σας ικετεύω, δαίμονες λυπηθήτε [τη Φίλ]α, γιατί είμαι αβοήθητη και με έχουν εγκαταλείψει όλοι οι φίλοι. Φυλάξτε λοιπόν το γράμμα τούτο για να μη μου συμβούν αυτά και για να χαθεί κακή κακώς η θετίμα. [—], εγώ όμως να γίνω ευτυχισμένη». (Μεταταγραφή και απόδοση Μ. Βουτυρά).