ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
 

Στα χρυσά σκουλαρίκια από τα νεκροταφεία της Πέλλας που εικονίζονται εδώ εικονίζονται λεοντοκεφαλές διαφόρων μεγεθών, περιστέρι και ζεύγος Ερώτων  και έχουν κατασκευαστεί με τις τεχνικές της συρματοχνικής, της κουκκίδωσης και εμπίεσης.