Οδηγοί- Κατάλογοι - Συλλογικά έργα

Οδηγοί

Πέλλα, Πρωτεύουσα των αρχαίων Μακεδόνων. 30 χρόνια
     ανασκαφής.1957-1987, 27 Οκτωβρίου - 31 Δεκεμβρίου 1987
     (ΔΕΘ:    Περίπτερο 7), 19-21, πιν.3-4, 11, 14-16, 28-31 (Ι. Μ.
     Ακαμάτης).
Σιγανίδου, Μ. -Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Μ., Πέλλα. Πρωτεύουσα των

    Μακεδόνων, Αθήνα 1996, σ.17-20, 42-46

Κατάλογοι Εκθέσεων

Ακαμάτης, Ι, Μ., στο Αρχαία Μακεδονία.  Κατάλογος έκθεσης. Museum of Victoria, Melbourne. 25 November, 1988-19 February, 1989.  Queensland Museum, Brisbane, 11 March-30 April, 1989.  Αθήνα 1988, σσ. 314 - 319, 322 - 337

Ακαμάτης, Ι. Μ., στο Εros Grec. Amour des Dieux et des Hommes.  Κατάλογος έκθεσης. Galeries nationales du Grand Palais, 6 novembre 1989 - 5 février 1990. Athènes, 5 mars - 5 mai 1990. Aθήνα 1990, σσ. 103, 147-148-.

Ακαμάτης, Ι. Μ., στο Ελληνικός Πολιτισμός. Μακεδονία, το Βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Ι. Βοκοτοπούλου, υπεύθ.). Κατάλογος έκθεσης στο Marché Bon­secours, Μοντρεάλ. 7 Μαϊου-19 Σεπτεμβρίου 1993,Αθήνα 1993, σσ. 256- 263 .

Συλλογικά έργα

Ακαμάτης, Ι. Μ. στο  Μακεδονία. Από τον Φίλιππο Β΄ ως τη ρωμαϊκή κατάκτηση. (René Ginouvès, διευθυντής σύνταξης). Εκδοτική Αθηνών (Μ. Χατζόπουλος, Υπεύθ.) Αθήνα 1993, σσ. 91-97

LIMC VIII (1997), σ. 525 πίν. 338, λ.  Antitheos (΄Αντίθεος).

LIMC VIII(1997),  σ. 953 πίν. 638 λ. PELLA I (Πέλλα, Πέλλη).