ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

        

                                           Πορτρέτο ανδρικής μορφής                                             Κεφαλή σατύρου