Σφράγισμα με τη μορφή της Τύχης της Πέλλας
Επιγραφή: ΠΕΛΛΗΣ/ΠΟΛΙΤΑΡΧΩΝ 

 


 

Σφραγίσματα (ρύποι) με ευδιάκριτα τα ίχνη των αποτυπωμάτων εγγράφων παπύρων, 
πάνω στα οποία είχαν πιεστεί  για να διασφαλιστεί η μυστικότητα του περιεχομένου τους. 
Διακρίνονται ακόμα και οι οπές  από τις οποίες περνούσε ο σπάγγος για την επίδεσή των παπύρων.