Γεωγραφική Ανάπτυξη Βασιλείου

1. Ο αρχικά διαμορφωμένος πυρήνας του Μακεδονικού βασιλείου από τον 6ο π.Χ. αι. στην Πιερία και την Βοττιαία, επεκτάθηκε μετά τους περσικούς πολέμους από τον Αλέξανδρο Α΄ ως τον Στρυμόνα. 

2. Η πολιτική, στρατιωτική και οργανωτική ιδιοφυΐα του Φιλίππου B΄ενοποίησε τις ελληνικές πόλεις και έθεσε το μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής υπό την μακεδονική ηγεμονία.

3. Οι αποφάσεις των ελληνικών πόλεων για την εκστρατεία στην ανατολή εκτελέστηκαν από τον διάδοχο του Φιλίππου. Ο  Αλέξανδρος Γ΄ με τις δυνάμεις του κατέλυσε την περσική δύναμη των Αχαιμενιδών και δημιούργησε μια παγκόσμια οντότητα από την βαλκανική ως την Αίγυπτο και τις Ινδίες.

4. Ο ξαφνικός θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βοήθησε στη διάσπαση της αυτοκρατορίας από τους διαδόχους του σε μικρότερα περιφερειακά βασίλεια, που καθόρισαν τις γεωπολιτικές σχέσεις των κρατώνκατά την ελληνιστική περίοδο. Το βασίλειο της Μακεδονίας περιορίστηκε στις ευρωπαϊκές περιοχές της.

5. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση η Μακεδονία διατηρήθηκε στα όρια του ιστορικού πυρήνα της. Αρχικά διαιρέθηκε σε μερίδες (167 -148) και στη συνέχεια μετατράπηκε σε ρωμαϊκή επαρχία.