Αργυρό οκτάδραχμο Αλεξάνδρου Α΄. Έφιππος πολεμιστής 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α' (π. 495-452 π.Χ.)

     Ο Αλέξανδρος Α', ικανός διπλωμάτης, αναμείχθηκε στους περσικούς πολέμους προσφέροντας τη βοήθεια του στους Έλληνες της νότιας Ελλάδας, διατηρώντας όμως παράλληλα σχέσεις με τον υπό περσική επικυριαρχία χώρο της χερσονήσου του Αίμου. Κατόρθωσε έτσι να αυξήσει την επικράτεια του μακεδόνικου κράτους προς τα ανατολικά, ως τον ποταμό Στρυμόνα, σε βάρος των γειτονικών βαρβαρικών φυλών και να επιβάλει τηνκυριαρχία του στα συγγενικά μακεδονικά έθνη της Άνω Μακεδονίας.
     Πήρε μέρος ως δρομέας στους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου αναγνωρίστηκε η ελληνική καταγωγή του. Ο Πίνδαρος σε ωδή που έγραψε για να τον τιμήσει τον χαιρετίζει με τον εξής τρόπο: ολβίων ομώνυμε Δαρδανιδάν, παί θρασύμηδες Αμύντα.

     Την δε παρά θάλασσαν νυν Μακεδονίαν Αλέξανδρος ο Περδίκκου πατήρ και οι πρόγονοι αυτού, Τημενίδαι το αρχαίον όντες εξ Άργους, πρώτοι εκτήσαντο και έβασίλευσαν...

θουκυδίδου Ιστορίαι, II, 99.3-4.