ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

     Οι προσβάσεις της Αγοράς αποτελούνταν από σύνθετες αρχιτεκτονικές δομές.  Η διαμόρφωσή τους στη βόρεια και νότια πλευρά είχαν κοινό σχεδιασμό, που αναδεικνύεται στη σχεδιαστική  αποκατάσταση της ΒΑ γωνίας. Η κλιμακωτή δίοδος και το κεκλιμένο επίπεδο κάλυπταν μεγάλο αποχετευτικό αγωγό και παροχή πόσιμου νερού με πηλοσωλήνες.. Η αρχιτεκτονική του δομή περιλάμβανε δύο κίονες ανάμεσα σε παραστάδες τοποθετημένες πάνω σε ένα από τα σκαλοπάτια της διόδου. 
     Αριστερά της πρόσβασης καταγράφονται δύο χώροι που αυλίζονταν στην  κεντρική πλατεία μέσω της βόρειας στοάς. Στη ΒΔ γωνία του πίσω χώρου διατηρούνται τα κατάλοιπα της θεμελίωσης κλίμακας προς τον όροφο.


Η ανασκαφική μορφή της ΒΑ πρόσβασης