Προσβάσεις

 Ο ορθογώνιος όγκος της Αγοράς περιβάλλεται από οδούς με κατεύθυνση από Β. προς Ν., πλάτους περίπου 6 μ. και με λεωφόρους με κατεύθυνση από Α προς Δ., πλάτους 10 περίπου μέτρων. Μία όμως λεωφόρος, που διασχίζει κατά πλάτος το συγκρότημα και το χωρίζει σε δύο τμήματα έχει πλάτος 15 μ. Είναι η μεγαλύτερη οδός που έχει αποκαλυφτεί μέχρι σήμερα στην πρωτεύουσα των Μακεδόνων.  

Το σύνολο των οδικών αρτηριών που αναφέρθηκαν αποτελούν μέρος του ευρύτερου ρυμοτομικού καννάβου της αρχαίας πόλης.  Μερικές μάλιστα οδοί διέσχιζαν το οικοδομικό συγκρότημα. 'Εδιναν κατ' αυτόν τον τρόπο πρόσβαση προς την εσωτερική πλατεία, βοηθώντας στη διακίνηση ανθρώπων και τροχοφόρων. 

Βασικό μέσο διακίνησης υπήρξαν οι δύο πύλες που αντιστοιχούν στον άξονα της μεγάλης λεωφόρου στο ανατολικό αλλά και στο δυτικό της άκρο, όπου μάλιστα εντοπίστηκε και φυλάκιο ελέγχου της κυκλοφορίας.  Στα άκρα των στοών, βόρεια και νότια, υπήρχαν προσβάσεις που λόγω των υψομετρικών διαφορών με τα περιβάλλοντα τετράγωνα, συνδύαζαν την κλίμακα και το  κεκλιμένο επίπεδο. Από αυτές ανασκαφικά δεν έχει επιβεβαιωθεί μόνο αυτή της ΝΑ πλευράς λόγω της καταστροφής της από το σύγχρονο δρόμο. Κάτω από το δάπεδο της διόδου στη ΒΑ γωνία υπάρχει μεγάλος καλυμμένος αποχετευτικός αγωγός αλλά και πηλοσωλήνας παροχής πόσιμου νερού σε κρίνη ή κρίνες της κεντρικής πλατείας. Παροχή πόσιμου ύδατος με πηλοσωλήνες γινόταν και μέσω της ανατολικής λεωφόρου

Η μία βρίσκεται στον άξονα του δρόμου ανατολικά των τετραγώνων 1 και2, όπου και πάλι ο έλεγχος ήταν εξασφαλισμένος, αφού στον νότιο τοίχο της στοάς υπήρχε μεγάλη πύλη  με φυλάκιο, μέσω της οποίας επιτυγχανόταν  η διάβαση και τροχοφόρων, όπως μαρτυρούν ίχνη τροχών.  Η άλλη ανήκει σε διαμόρφωση κεκλιμένου επιπέδου με αποχέτευση κάτω από το δάπεδό της. Βρίσκεται κοντά  στη ΝΔ γωνία και ακόμα ερευνάται. Βρίσκεται στην προέκταση της Δ. στοάς, με την οποία έχει και το ίδιο πλάτος. Ο αποχετευτικός αγωγός μετέφερε προς Ν. τα όμβρια ύδατα της ΝΔ γωνίας της κεντρικής πλατείας, αλλά και αυτά της δυτικής στοάς. Το φρεάτιο συγκέντρωσης των νερών του οχετού αυτού βρίσκεται στη ΝΔ γωνία του στυλοβάτη της Αγοράς, βλ. ΠΑΕ 1982, πίν.43β.