Αργυρό νόμισμα πιθανώς με την  κεφαλή του Ανδρίσκου στο επίσημα μακεδονικής ασπίδας

ΑΝΔΡΙΣΚΟΣ  (149-148 π.Χ.)

      Εμφανίστηκε στη Μακεδονία ως ο γιος του Περσέα Φίλιππος και έτσι θεωρήθηκε νόμιμος διάδοχος του τελευταίου βασιλιά. Κατάφερε, χάρη στην ιδιαίτερη υποστήριξη των λαϊκών στρωμάτων, να επιβληθεί στρατιωτικά και να αναγορευτεί βασιλιάς στην Πέλλα. Η βραχύβια ανασύσταση του κράτους της Μακεδονίας πατάχτηκε τελικά από τους Ρωμαίους υπό τον Μέτελλο.