Αργυρό τετράδραχμο Φιλίππου Ε΄ με τη μορφή του Βασιλιά 

  ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε΄  (221 - 179 π.Χ.)

    Ο τελευταίος των μεγάλων Μακεδόνων βασιλέων. Κυβέρνησε για μεγάλο χρονικό διάστημα (42 χρόνια) χωρίς να πραγματώσει το μεγάλο του όραμα για την ένωση των ελληνικών πόλεων υπό την ηγεμονία του ούτε και να απομακρύνει από την περιοχή τις επεμβάσεις της νέας μεγάλης δύναμης , της Ρώμης.
     Διορατικός πολιτικός και ικανή στρατιωτική φυσιογνωμία. Διέθετε ισχυρή θέληση, μεγάλη ενεργητικότητα και εξαιρετική δραστηριότητα συνδυασμένη με μεγάλο θάρρος. Ενδιαφέρθηκε να τονώσει τον πληθυσμό και επιμελήθηκε των οικονομικών του κράτους

     Καθόλου γε μην, ει δει μικρόν υπερβολικόωτερον ειπειν, οικειότατ’ αν οιμαι περί  Φιλίππου τούτο ρηθείναι, διότι κοινός τις οιον ερώμενος εγένετο των Ελλήνων δια το της αιρέσεως ευεργετικόν.

Πολυβίου, Ιστ. 7.11.8